رشد برند

اخبار دیجیتال و آموزش های بازاریابی و فروش

صفر تا صد آموزش برند سازی

۱۳۴ بازديد

صفر تا صد آموزش برند سازی
بازاریابی مبتنی بر برندینگ تمام آن چیزی است که شما را به فروش اصولی نزدیک می کند. خدمات و یا کالای ما باید با ارزش گذاری مناسب به فروش برسد و این علت اصلی درهم تنیده شدن بحث اساسی بازاریابی و برندینگ است.

اگر هدف شما پیدا کردن راه حل های اصولی برای به حداکثر رساندن فروش خدمات و کالاهاست؛ ما در این بخش برای دست یابی به این راه حل های مهم در کنار شماییم.

خدمات ما در بخش بازاریابی و برندینگ

  • تحلیل و بررسی مطالعات انجام شده بر بازار هدف
  • شناسایی و هدف گیری مخاطبان هدف
  • اجرای برنامه مدون برندینگ
  • اجرای برنامه مدون روابط عمومی
  • مدیریت و بهینه سازی بودجه ها
  • جایگاه سازی ویژه
  • کمپین های تبلیغات
  • توزیع

چرا بازاریابی و برندینگ با مثلث؟

مثلث، مجموعه ای است که از مهندسین خلاق، هنرمندان ایده پرداز و مجریان متخصص در این حوزه بهره می برد.

این اجماع که با دانش روز برندینگ و بازاریابی، تجربه، حضور و مطالعه مستمر بازار همراه است، به ما این توان را داده تا بتوانیم بهترین راهکارهای اجرایی را برای افزایش فروش و ارتقاع جایگاه شرکت های حوزه صنعت ساختمان، ارائه دهیم.

امروزه بازاریابی و برندینگ که دو اصل جدایی ناپذیر درکسب و کار تلقی می شوند، دو بازوی اصلی جهت به دست آوردن مشتری است.

شناسایی، پیش بینی و به دست آوردن بازار از خدمات اصلی ما است. نگاه ما در خدماتی که ارائه می دهیم نگاهی اجرایی و نتیجه بخش است و برگرفته از فضای آکادمیک و فضای بازار است.

ما در مثلث با تجمیع دانش در حوزه های مهندسی، هنر، بازاریابی و برندینگ شرایطی را فراهم کرده ایم که مشتریان خود را رهنمود سازیم.